Hakkımızda

Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Vizyonumuz:

Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.
 
Misyonumuz:

Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.
 
Kalite Politikamız:

Koruyucu ve önleyici hizmetleri ile kişi, aile, toplum ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli artıran; değişim ve gelişimi izleyen; yerinde hizmet verme anlayışını benimseyen ve uygulayan bir kurum olmak.