VALİMİZ SAYIN HASAN İPEK’İN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

Valimiz Sayın Hasan İpek,  Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
 
"Toplumsal hayatta vatandaşlarımız genetik nedenler, akraba evlilikleri, gebelik esnasında annenin bilinçsiz ilaç kullanması, kötü ve yetersiz koşullarda gerçekleşen doğumlar, iş kazaları, ev kazaları, trafik kazaları gibi çeşitli nedenlerden dolayı engelli duruma gelmektedirler. Bu nedenlerin büyük çoğunluğunun önlenebilir nitelikte olduğu görülmektedir. O halde "engellilik bir kader değildir". Gerekli önlemler alındığında bilinçli bir toplum yaratıldığında engellilik büyük oranda önlenebilir. Bu nedenle engelliliğin önlenmesine yönelik öncelikle gençlerimizin ve toplumumuzun aydınlatılması büyük önem arz etmektedir.
 
Engelli olmak; aynı zamanda, zamanın her anını  ‘ O ‘ engel ile yaşamaktır. Her birey, yaşamın getirdiği olumsuz hadiseler nedeniyle her an böyle bir riskle karşı karşıyadır. Oysa engelli olan insanlara yaşamı kolaylaştırmak adına, bizim önümüzde herhangi bir engel yoktur. Yaşantımızda, engelli olanlar ile olmayanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak, toplumsal dayanışmaya katkıda bulunacak tüm çalışmalara her zaman destek olmalı, bu yönde engelli kardeşlerimizi ötekileştiren, toplumun dışına iten ilkel anlayışı reddederek, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesi için devletimizin imkan ve kaynaklarının yanında milletimizin elbirliği, işbirliği ve katılımı da gereklidir.
 
Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedeflerindendir. Devletimiz bu kapsamda sosyal devlet olmanın bir gereği olarak eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetleri engelli vatandaşlarımıza sunmaktadır. Son yıllarda engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetleri, ilimizde ilgili kurumlarımızca yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda ilimiz genelinde Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde 48 yatılı, 12 gündüzlü engellimize hizmet verilmektedir. Ayrıca Kurum bakımında kalan engellilerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarını sağlamak için diğer komşuları ile birlikte 18 engelli bireyimiz de  Umut Evlerimizde kalmaktadırlar. Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama aktif olarak katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya ve tüm vatandaşlarımıza sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmelerine yönelik çalışmalarımız artarak devam etmektedir.
 
Bu düşüncelerle, her sağlıklı insanın birer engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı  bir ömür diliyorum. "