SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI HAKKINDA DUYURU

     696 sayılı KHK ile hizmet alımı personellerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri Müdürlüğümüz tarafından 02.01.2018 tarihinde başlatılmıştır. Bakanlık Makamının 02.03.2018 tarihli ve 182 sayılı Oluru ile Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavının "sözlü sınav" şeklinde yapılması uygun görülmüş olup söz konusu sözlü sınava girmeye hak kazanan personele ilişkin İl Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan listeler kurumlara e-posta ortamında gönderilmiştir. Bu listelerin kurum panolarına ivedilikle asılması ve listede ismi yer alan tüm personellerin 15-16 Mart 2018 tarihlerinde, 08:45 - 17:30 saatleri arasında,  İl Müdürlüğümüz "Sınav Komisyonu Odası"nda hazır bulunmalarının sağlanması gerekmektedir.