2017 ASDEP BAŞVURULARI

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.
        
     4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5nci maddesi doğrultusunda ASDEP Projesi Kapsamında  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Boyabat Sosyal Hizmet Merkezimizde 2 (iki), Sinop Sosyal Hizmet Merkezimizde 4 (dört) kişi görevlendirilmek üzere toplam 6 (altı)  Danışma ve  Yönlendirme Görevlisi  alımı yapılacaktır.

    Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016(lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 
     Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, aşağıda listelenen belgelerin aslı ile birlikte Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • Mezuniyet belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru Formu
 • Özgeçmiş

 
Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…
 
Ön Başvurular, 20 Mart 2017 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 14 Nisan 2017 mesai saati bitimine kadardır.
 
BAŞVURU YERİ:
Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Adres: Gelincik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:4 SİNOP/MERKEZ
TEL: (0368) 261 59 04